HÄNT 2018

 HÄNT  2018


Från 15/3 2018 på

Arbetets museum i Norrköping:


Fil dr Gunnela Björk

Kata Dalström och Ellen Key.

Två av förra seklets megakändisar, vilkas vägar möttes - och skildes.

 

Kata Dalström föddes av en 16-årig mor och kom likt Ellen Key från ett borgerligt hem. Kanske förklarar det bådas positiva intresse för bildnings-frågor. 

Hos Ellen Key drev detta fram bildandet av Tolfterna, som överbryggade klasskillnaderna.


Skillnaderna mellan de två var dock tydliga; Ellen fick inga barn, Kata födde 7 barn.


Ellen Key lät sig aldrig sorteras in i någon förening eller annat fack; Kata anslöt sig till socialdemokratiska partiet, mot många närståendes vilja.


Till en början fungerade deras relation så, att Kata frågade Ellen till råds. Kata fick också kritik, bland annat när hon anslöt sig till (s) 1894, LO 1898. 1900 valdes hon in i styrelsen och satt i VU i 5 år.

Hon blev framför allt textilarbeterskornas agitator.


Föredragshållaren FD Gunnela Björk låter sig inspireras av Kata Dalström i Pye Engströms grupp på Skvallertorget i Norrköping.

I finska kriget 1918 ställde sig Ellen Key bland de vita, detta trots att hon stått på arbetarnas sida vid storstrejken 1909. Kata skrev ett 12 sidor långt brev till Ellen Key och uttryckte sin stora besvikelse. Men brytningen med Kata Dalström var ofrånkomlig.


Kanske hade de kunnat återfinna varandra i ett gemensamt andligt intresse för teosofi...


Ellen Key-sällskapets nya bankgironummer

på Länsförsäkringar är

5244-8438.

Du blir medlem genom att sätta in 150 kr, 200 kr för samboende.

Swish: 123-2458966.

Ange namn och adress!

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


17  MAJ  2018   ÅRSMÖTE 

och  årets första kulturafton på Strand.

Traditionen säger: MUSIK


Ett samarbete med Lindbladssällskapet gav oss en högtidsstund med Fållingekvartetten, som spelade kända och mindre kända Pärlor ur kvartettlitteraturen.

Gunnar Språng spelar första fiolen.


Uppmärksamma åhörare

... efteråt.

Applåderna hörs tyvärr inte.

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

12 juli  2018

Eva Kaijser och Monika Björk

berättar om - Anna Whitlock, den verkliga kvinnan bakom karaktären Fröken Friman och Svenska hem. Hon syns på bildskärmen.

Bland mycket annat fick vi veta att denna andelförening grundades 1905 och slogs 1916 samman med männens kooperativ. Det skedde efter mycket diskussion och en demokratisk omröstning. Men Anna Wh. blev sannspådd: kvinnornas inflytande försvann snart.

Man känner igen sig. Kommer det in en man i ett kvinnligt kollektiv, blir han snart talesman eller ledare.

KB

Boken Svenska hem av ovannämnda Eva och Monika berättar lättläst om detta.

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

9 augusti 2018

Åsa Christoffersson "älskar" både Ellen och Verner.

Ur Verner fon Heidenstams Nya dikter läste hon med inlevelse

Vore jag ett litet barn

då skulle jag gå ut och leka

bygga mig en liten kvarn

och ro min lilla eka...

 

och ur

Gustav Frödings jordafärd:

 

Förunderligt stort är ett mänskoöde.

Dröm och saga och skummande flöde,

vågor och lågor och stormars kör,

men hon själv är det sköraste rör...

 

 

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ELLEN  KEYs födelsedag 11 dec 2018

traditionsenligt firad i Stockholm:

 

Ellen Key och Selma Lagerlöf,

Två motstridiga giganter i kvinnorörelsen

 

Föredrag av Fil dr Anna Nordlund, i år aktuell med boken Selma Lagerlöf, Sveriges modernaste kvinna.

 

Selma Lagerlöf och Ellen Key var samtida, de var båda kvinnor i offentligheten och de hade båda en vilja att förändra samhället.

 

Det fanns många likheter dem emellan men också olikheter. I kvinnofrågan sympatiserade Lagerlöf med den kvinnorörelse som vilade på en liberal kristen grund och hade sina rötter i Fredrika Bremers tänkande medan Key intog en kristendomskritisk och socialistiskt färgad hållning. Hon menade att män och kvinnor är olika och att det finns arbetsområden som är specifikt manliga respektive kvinnliga och hon satte moderskapet högt.

 

Engagemanget för freden delade de och de kunde även förenas i synen på bildning som en viktig faktor i samhällsomdaningen.

 

Deras vägar korsades naturligtvis men de kom aldrig att bli personliga vänner.

 

Åsa Christoffersson, f d kulturchef på Östgötacorrespondenten

 

 

Fil dr Anna Nordlund