GDPR


Viktig medlemsinformation om GDPR= General Data  Protection Regulation


Ellen Key-sällskapet (EKS) är enligt EU:s nya dataskyddslag GDPR,som började gälla 180525,skyldigt att informera sina medlemmar om vilka uppgifter som finns i medlemsregistret samt hur detta hanteras.

Registret innehåller uppgifter om medlemmars namn, adress, postnummer, postort och ev. mailadress samt notering om betalda medlemsavgifter.

Registret används enbart för medlemsinformation i form av kallelser, utskick av årsskrift och liknande.

Ansvariga för registret är EKS styrelse och registret handhas av t registeransvarig.

Registrets innehåll delas inte med någon utomstående.

Medlem som sagt upp medlemskapet eller inte betalat medlemsavgift på två år stryks ur registret.

Medlem kan begära att få se sina personuppgifter i registret samt rätta, radera eller blockera dem genom att vända sig till styrelsen.

Kerstin Strand

Ordförande i Ellen Key-sällskapet

annakerstin.strand@gmail.com

Mobil 070 64 17 547


Bli MEDLEM

i vårt sällskap


och delta 

i gemenskapen

på Strand.Sätt in 150 kr (200 för samboende) på 

bankgiro 5244-8438


Kom ihåg att ange namn och adress så får du programblad och en årsskrift som välkomsthälsning.


Blåsippor  på  Omberg.

På Ellen Keys kista 25 april 1926  låg en bukett av denna hennes älsklingsblomma.

Ellen Key-sällskapets nya bankgironummer

på Länsförsäkringar är

5244-8438.

Du blir medlem genom att sätta in 150 kr, 200 kr för samboende.

Swish: 123-2458966.

Ange namn och adress!