Kulturaftnar på Strand

 

Vi samarbetar med

Sommartid arrangerar Ellen Key-sällskapet

KULTURAFTNAR

hemma hos

Ellen Key på Strand

 

Säsongen 2018 är under planering.

 

 

 

 

Kulturaftnarna hålls på Ellen Keys Strand, torsdagar kl 1900.

 

Vid Ellen Key-sällskapets kulturaftnar

serveras te och smörgås.

Avgift 60 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar.

 

Antalet platser är begränsat. Anmälan till Gun-Britt Fredriksson 0730 593 850 eller Kerstin Bergman 0709 343 099.

 

Sammankomsterna är öppna för allmänheten men vi ser förstås gärna att man är eller blir medlem i Ellen Key-sällskapet, som är en ideell organisation som mestadels finansieras av medlemsavgifter. Ett stabilt medlemsunderlag är grunden för en bra verksamhet.

 

Medlemskap kan tecknas på plats och kostar 150 kr för enskild, 200 kr för samboende.

Avgiften kan också erläggas på pg 41 97 93-5.