Kulturaftnar på Strand

Kulturaftnarna hålls på Ellen Keys Strand

torsdagar kl 1900.

 

Vid Ellen Key-sällskapets kulturaftnar

serveras te och smörgås.

Avgift 60 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar.

 

Antalet platser är begränsat. Anmälan till Gun-Britt Fredriksson 0730 59 38 50 eller Majken Backman 0735 99 54 48. 

 

Sammankomsterna är öppna för allmänheten men vi ser förstås gärna att man är eller blir medlem i Ellen Key-sällskapet, som är en ideell organisation som mestadels finansieras av medlemsavgifter. Ett stabilt medlemsunderlag är grunden för en bra verksamhet.

 

Medlemskap kan tecknas på plats och kostar 150 kr för enskild, 200 kr för samboende.

Avgiften kan även erläggas på sällskapets

bankgiro 5244-8438.

 


Sommartid arrangerar

Ellen Key-sällskapet

 


KULTURAFTNAR 

hemma hos


Ellen Key på Strand 

Kulturaftnar  sommaren   2019

 


16 maj 2019. Sånger i Ellen Keys andaDärefter årsmöte.

Sång av Sara Bergman, ackompanjatör Gösta Nylund, mellanstick Kerstin Bergman.

Wolfgang Goethe beundrades oerhört av Ellen Key. En tonsatt dikt av Goethe som handlar om våren och som gett ett talesätt även på svenska:

I den underbara månaden maj, när alla knoppar brister, då sprang kärleken fram i mitt hjärta.


27 juni  Fredrika och kvinnosaken.

Skolledare, pionjär och änka. Om Fredrique Paijkull som startade den första kvinnliga folkhögskolan i Sverige. Den låg på Samuelsbergs gård i Motala.

Anna Eklundh Jonsson, arkivarie och folkhögskollärare, berättar om denna färgstarka kvinna.


18 juli  Inte utan min mamma.

Sissela Kyle, skådespelare, kåserar under en timma om att ha en feministisk mamma  och om sina erfarenheter av en teatervärld i förändring. Sisselas mamma Gunhild Kyle var nordens första professor i kvinnohistoria och en pionjär i forskningen kring kvinnors villkor. I ett kulturaftonsprogram på Strand 9 juli 1986 föreläste Gunhild Kyle om kvinnohistoria.


8 augusti   Ellen Key och Tolfterna - nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm.

Lisbeth Håkansson Petré, bibliotekarie och författare till boken

Tisdagar med tolfterna som utkommer på Stockholmia förlag sommaren 2019. Under den tidiga kampen för kvinnors rättigheter startade

Ellen Key Tolfternas samkväm. Där möttes kvinnor över klassgränserna

för att diskutera, lyssna på föredrag och musik. Målet var att överbrygga klassgränserna, sprida bildning och driva gemensamma frågor. För kvinnorna i Tolfterna skulle Ellen Keys hem Strand få en särskilt viktig betydelse.
Cafékväll i Linköping


14 augusti kl 18.30   Ellen, Frida, Mathilda och kvinnosaken.

Sällskapets styrelse gestaltar synen på kvinnokraft hos Ellen Key, Frida Stéenhoff och Mathilda Roos.

Plats: Hunnebergsgårdarna, Hunnebergsgatan 7-9.

I samarbete med Hos Rudholms. Vid regn inomhus.

Kaffe och inträde  50 kr.


Varmt välkomna !

 

 

 

 

 

 


Efteråt:

Tesupé med hemmagjorda smörgåsar.


HEMMA  HOS

ELLEN  KEY

Ellen Key-sällskapets nya bankgironummer

på Länsförsäkringar är

5244-8438.

Du blir medlem genom att sätta in 150 kr, 200 kr för samboende.

Swish: 123-2458966.

Ange namn och adress!