Årsskrifter

Ellen Key-sällskapets nya bankgironummer

på Länsförsäkringar är

5244-8438.

Du blir medlem genom att sätta in 150 kr, 200 kr för samboende.

Swish: 123-2458966.

Ange namn och adress!

 

 

ÅRSSKRIFTER

 

ELLEN KEY-sällskapet

ger varje år ut en ÅRSSKRIFT

som ingår i medlemsavgiften.

 

De flesta av tidigare årsskrifter finns till salu hos Margareta Karlsson pukeryd@gmail.com

 

 

UTGIVNA ÅRSSKRIFTER:

1971 Ellen Key och Strand. Ellen Key och Gustav Guander

1972 Ellen Key och Selma Lagerlöf. Gunnel Weidel Randver

1973 Personliga minnen av Strands härskarinna. KG Ossiannilsson.

1974 På fotvandring i Norge med Ellen Key. Gunnel Weidel Randver

1975 Skymningsbrasan. Ellen Key

1976 Herrgårdsflickan Ellen Key. Gunnel Weidel Randver.

1977 Fästvanor. Ellen Key

1978 En vänskap i brevens spegel. Gunnel Weidel Randver

1979 Kvinnorörelsens orosande. Gunnel Weidel Randver

1980 Alvastrabygden. Ellen Key

1981 Ellen Key och Elin Wägner. Ingrid Claréus

1982 Ellen Key och tolfterna. Gerd Örtegren

1983 Ellen Key och Selma Lagerlöf (nytryck av 1972)

1984 Strand – Ellen Keys hem. Mary T Nathorst

1985 Birgitta som andlig makt. Ellen Key

1986 Stipendiat på Strand. Ingegerd Lindaräng

1987 Två systrar vid aftonbrasan. Hedda Key-Rasmussen

1988 Ljuset på Strand. Gunnel Weidel Randver

1989 Ellen Key – samhällsmodern och folkbildaren. Katarina Lewis

1990 Några röster om Ellen Key

1991 Skuggor över Strand

1992 Ellen Key om Strand

1993 Ett besök på Strand 1920

1994 Ellen Key i Europa. Siv Hackzell

1995 Gäst hos sibyllan. Anders Fahlbeck

1996 Axplock ur Ellen Keys gästbok. Monnica Söderberg

1997 Ellen Key – Gerda och Richard Bergh. Thorbjörn Lengborn

1998 Ellen Key – Strand. Axel Munthe – San Michele. Anders Fahlbeck.

1999-2000 Ellen Key 1849-1999. En minnesbok. Red B. Gerhardsson.

Bokförlaget Futurum.

2001 Ellen Key som feminist. Claudia Lindén

2002”…rykten…jag är gift med en 22 års gosse i en urskog i Småland!!!” Agneta Adner

2003 Ord av Ellen Key. Solveig Ek och Ingegerd Lindaräng

2004 Ellen Key i och om Värmland. Anders Fahlbeck

2005 Ellen Keys Goethebild. Elisabeth Auer.

2006 Från upplevelse till tanke 1. Ellen Keys barndom. Catharina Hällström

2007 Högläsning på Strand. Anders Fahlbeck

2008 Från upplevelse till tanke 2. Ellen Keys ungdomsperiod. Catharina Hällström

2009 Ellen Key om kärlek, frihet, politik. Claudia Lindén

2010 En etik för livet. Ellen Keys betydelse för Fogelstadkollektivet. Gunilla Domellöf

2011 Ellen Keys brevväxling med Sibilla Aleramo. Ett exempel på hur Ellen Keys Kärleken och äktenskapet mottogs utomlands. Ulla Åkerström.

2012 Från upplevelse till tanke 3. Ellen Key som ung kvinna i en dynamisk tid. Catharina Hällström.

2013 Strand som andligt rum. Hedda Jansson

2014 Från upplevelse till tanke 4. Liv och verk förenas. Catharina Hällström

2015 Försoningsgåvan. Hiroshigetavlan från Mamah Bouton Borthwick och Frank Lloyd Wright. Lena Johannesson

2016 Ellen Keys stsambok tankar. Anders Fahlbeck

2017 Tolfternas samkväm för kvinnor. Lisbeth Håkansson Petré

2018 Var hon inte kristen ändå? Ellen Keys kristendomskritik och livstro - idag.

Kerstin Bergman

 

 

I hjärtat står

Accende et arde

latin som betyder

Tänd och brinn !

 

Denna uppmaning

på den öppna spisen

på Ellen Keys Strand

speglar

hennes intensiva

personlighet och engagemang

ELLEN KEY-SÄLLSKAPETS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

 

Styrelsen har bestått av Kerstin Strand, ordförande, Majken Backman, Kerstin Bergman, Monika Sternö Brandborg, vice ordförande, Gun Britt Fredriksson, Margareta Karlsson, kassör, Susanne Orrenius, Ann-Mari Tormalm.

Revisorer har varit Göran Sternö och Lennart Fast. Revisorsuppleant Helena Hillar

Valberedning har varit Sonja Andersson och del av året Gunilla Ringsten.

 

Ellen Key-sällskapet har c:a 295 medlemmar utspridda över hela Sverige. Således en ökning från förgående år.

Medlemsavgiften är 150 kr/medlem och 200 kr för samboende

Hemsidan www.ellenkeysallskapet.se där aktiviteter, nyheter och kontaktuppgifter återfinns har skötts av Kerstin Bergman.

Ekonomin är stabil. Inkomsterna kommer huvudsakligen från medlemsavgifter och bokförsäljning. Utgifterna är annonsering, kulturaftnar, tryckning av årsskrift och medlemsinformation samt distribution av dessa.

 

Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträde under året. Övrig kommunikation har förts via e-post.

Ellen Key-sällskapets stadgar, som gällt från 1969, har reviderats och godkändes av årsmötet maj 2016.

Årsskriften för 2016 är författad av Anders Fahlbeck Ellen Keys stambok- Tankar. En stambok definieras som minnesbok, resealbum, en bok där vänner m.fl. skriver vers, tänkespråk. En av gästerna som citeras i boken, Joel Haugard, skrev om sitt besök på Strand ”En av de bästa högtidsstunder i mitt liv”.

 

25 april högtidlighölls 90 årsminnet av Ellen Keys död och sällskapet var representerat. På familjegraven i Västervik nedlades blommor och framfördes minnesord om tankar och idéer som Ellen Key lämnat efter sig och fortfarande är aktuella.

På Hallwylska museet hölls en utställning 19 februari – 30 april Skönhet för alla i ett nytt ljus-idealhem vid sekelskiftet 1900 .På plats fanns sällskapet med information om vår verksamhet.

12 juni anordnades ett panelsamtal av projektledare Åse Berglund och Stiftelsen Strand där f d ordf Kerstin Bergman, EKS, medverkade med ett öppningsanförande om Ellen Key. John Chrispinsson, journalist och programledare ledde samtalet och ett 30 tal gäster var inbjudna.

 

Sommarens kulturaftnar var uppskattade.

26maj hölls årsmötet med sång och musik av Beppe Wolgers framförda av Lenas trio

30 juni Monica Braw föreläste om Ellen Key och hennes influens på japansk kvinnorörelse.

14 juli gästade Lena Kåreland Strand och gav oss en inblick i Ellen Key och George Sands syn på kärlek.

4 augusti Karin Ström Lehander som berättade om Tyra Kleens konstnärskap och hennes kontakter med Ellen Key.

16 augusti Under en cafékväll på Hunnebergsgårdarna Hos Rudholms framfördes ett spel om Ellen Keys syn på kärlekens villkor, vällust och vånda. Det var författat av Monika Sternö Brandborg som tillsammans med andra styrelsemedlemmar uppförde spelet.

11 december firades Ellen Keys födelsedag i Stockholm med föreläsning av Ronny Ambjörnsson med titeln Vad har Ellen Key att säga oss idag.

 

Under 2016 har diskussioner och planer om utsmyckning av Hus Key på Linköpings Universitet förts med Tobias Lindgren, enhetschef på Lokalförsörjningsenheten LiU, Kerstin Lind, universitetsadjunkt, IKK, LiU m.fl. Detta i syfte att tydliggöra varför Hus Key bär detta namn. Studenter har gjort olika konstnärliga gestaltningar föreställande Ellen Key och efter en jurybedömning utsågs två verk som högtidligen avtäcktes i december och nu finns att beskåda i Hus Keys foaje,

 

EKS har tillhandahållit informationsblad på bl.a.Linköpings bibliotek och Turisthotellet i Ödeshög.

Margareta Karlsson har talat om Ellen Key på ABF i Eskilstuna, Carl Larssongården i Sundborn och ”Kvinnoföreningen Viking ” i Linköping

 

Höstutskicket bestod av ett brev från Ellen Key till sin mor daterat juni 1876. Det handlade om en resa till Norge genom Östergötland varvid hon för första gången träffade Urban von Feilitzen.

 

Ingela Bendt och Lisbeth Håkansson Petré citerar Ellen Key på sin facebooksidan https://www.facebook.com/ellenkeysäger/ De har också givit ut ett bokmärke som sändes till medlemmarna i höstbrevet.

 

Ellen Keystyrelsen vill framföra sitt tack till medlemmar och besökare på våra arrangemang.

 

Vi samarbetar med Strand och Folkuniversitetet

Finspång april 2017

 

 

Kerstin Strand Monika Sternö Brandborg Margareta Karlsson

ordförande vice ordförande skattmästare

 

 

Kerstin Bergman Majken Backman Ann-Mari Tormalm

 

 

Susanne Orrenius Gun-Britt Fredriksson