ÅrsskrifterÅRSSKRIFTER


ELLEN  KEY-sällskapet

ger varje år ut en ÅRSSKRIFT

som ingår i medlemsavgiften.


De flesta av tidigare årsskrifter finns till salu hos Margareta Karlsson pukeryd@gmail.comUTGIVNA ÅRSSKRIFTER:

1971 Ellen Key och Strand. Ellen Key och Gustav Guander

1972 Ellen Key och Selma Lagerlöf. Gunnel Weidel Randver

1973 Personliga minnen av Strands härskarinna. KG Ossiannilsson.

1974 På fotvandring i Norge med Ellen Key. Gunnel Weidel Randver

1975 Skymningsbrasan. Ellen Key

1976 Herrgårdsflickan Ellen Key. Gunnel Weidel Randver.

1977 Fästvanor. Ellen Key

1978 En vänskap i brevens spegel. Gunnel Weidel Randver

1979 Kvinnorörelsens orosande. Gunnel Weidel Randver

1980 Alvastrabygden. Ellen Key

1981 Ellen Key och Elin Wägner. Ingrid Claréus

1982 Ellen Key och tolfterna. Gerd Örtegren

1983 Ellen Key och Selma Lagerlöf (nytryck av 1972)

1984 Strand – Ellen Keys hem. Mary T Nathorst

1985 Birgitta som andlig makt. Ellen Key

1986 Stipendiat på Strand. Ingegerd Lindaräng

1987 Två systrar vid aftonbrasan. Hedda Key-Rasmussen

1988 Ljuset på Strand. Gunnel Weidel Randver

1989 Ellen Key – samhällsmodern och folkbildaren. Katarina Lewis

1990 Några röster om Ellen Key

1991 Skuggor över Strand

1992 Ellen Key om Strand

1993 Ett besök på Strand 1920

1994 Ellen Key i Europa. Siv Hackzell

1995 Gäst hos sibyllan. Anders Fahlbeck

1996 Axplock ur Ellen Keys gästbok. Monnica Söderberg

1997 Ellen Key – Gerda och Richard Bergh. Thorbjörn Lengborn

1998 Ellen Key – Strand. Axel Munthe – San Michele. Anders Fahlbeck.

1999-2000 Ellen Key 1849-1999. En minnesbok. Red B. Gerhardsson.

        Bokförlaget Futurum.

2001 Ellen Key som feminist. Claudia Lindén

2002”…rykten…jag är gift med en 22 års gosse i en urskog i Småland!!!” Agneta Adner

2003 Ord av Ellen Key. Solveig Ek och Ingegerd Lindaräng

2004 Ellen Key i och om Värmland. Anders Fahlbeck

2005 Ellen Keys Goethebild. Elisabeth Auer.

2006 Från upplevelse till tanke 1. Ellen Keys barndom. Catharina Hällström

2007 Högläsning på Strand. Anders Fahlbeck

2008 Från upplevelse till tanke 2. Ellen Keys ungdomsperiod. Catharina Hällström

2009 Ellen Key om kärlek, frihet, politik. Claudia Lindén

2010 En etik för livet. Ellen Keys betydelse för Fogelstadkollektivet. Gunilla Domellöf

2011 Ellen Keys brevväxling med Sibilla Aleramo. Ett exempel på hur Ellen Keys Kärleken och äktenskapet mottogs utomlands. Ulla Åkerström.

2012 Från upplevelse till tanke 3. Ellen Key som ung kvinna i en dynamisk tid. Catharina Hällström.

2013 Strand som andligt rum. Hedda Jansson

2014 Från upplevelse till tanke 4. Liv och verk förenas. Catharina Hällström

2015 Försoningsgåvan. Hiroshigetavlan från Mamah Bouton Borthwick och Frank Lloyd Wright. Lena Johannesson

2016 Ellen Keys stsambok tankar. Anders Fahlbeck

2017 Tolfternas samkväm för kvinnor. Lisbeth Håkansson Petré

2018 Var hon inte kristen ändå? Ellen Keys kristendomskritik och livstro - idag.

Kerstin BergmanEllen Key-sällskapets nya bankgironummer

på Länsförsäkringar är

5244-8438.

Du blir medlem genom att sätta in 150 kr, 200 kr för samboende.

Swish: 123-2458966.

Ange namn och adress!

  I hjärtat står

Accende et arde

latin som betyder

Tänd och brinn !


Denna uppmaning

på den öppna spisen

på Ellen Keys Strand

speglar

hennes intensiva

personlighet och engagemang