Om

 

Vi samarbetar med

 

 

Ellen Key-sällskapet

är en ideell förening

med omkring tre hundra medlemmar

runt om i landet.

 

Föreningen ska enligt sina stadgar

...rikta förnyad uppmärksamhet

på Ellen Keys betydelsefulla livsverk...

i samarbete med Stiftelsen Ellen Keys Strand.

 

 

 

 

 

 

 

Verksamheten sker i samarbete med

 

och

ELLEN KEY-SÄLLSKAPET bildades 1969 för att främja kunskapen om Ellen Key,

hennes verk och hennes hem Strand.

 

 

ADRESSLISTA FÖR ELLEN KEY-SÄLLSKAPETS STYRELSE 2017-2018

 

Ordf: Kerstin Strand

Sundväg 35 612 32 Finspång

070 641 75 47

Email: annakerstin.strand@gmail.com

 

Monika Sternö Brandborg

Skogslyckeg. 37

582 27 Linköping

076-116 83 04

Email: monika.brandborg.lunnevad@folkbildning.net

 

Majken Backman

Sandgårdsgat 3

582 52 Linköping

073 039 51 65

majkenbackman@gmail.com

 

Kerstin Bergman

Gripg. 17

582 43 Linköping

070 934 30 99

Email: xb1935@gmail.com

 

Marianne Bremer

Forsby gård 1

59993 Ödeshög

marianne.bremer@odeshog.se

 

Gun-Britt Fredriksson

Heda Jussberg Solåsen

599 94 Ödeshög

073 059 38 50

Email: Gun_brittfredriksson@hotmail.com

 

Margareta Karlsson

Pukeryd

573 99 Tranås

073 57 72 78

pukeryd@gmail.com

 

Ann Marie Tormalm

Översteg. 30

582 12 Linköping

070 625 27 04

ami@tormalm.se

 

 

Man blir medlem

genom att sätta in 150 kr (samboende 200 kr)

på Ellen Keysällskapets bankgiro 5244-8438

 

Webmoster: xb1935@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Stommen i verksamheten utgörs av

 

 

KULTURAFTNAR på Ellen Keys Strand

under sommaren

 

samt en

 

ÅRSSKRIFT

 

som ingår i medlemsavgiften

 

Man blir medlem

genom att sätta in 150 kr (samboende 200 kr)

på Ellen Keysällskapets bankgiro 5244-8438

 

 

 

 

Utsikt över Vättern

från Ellen Keys Strand