Vad ville Ellen KeyVad ville ELLEN  KEY ?

 Ellen Key skrev flitigt                          hon talade och föreläste


                  på Stockholms Arbetareinstitut och ute i Europa


om


Barnen…barn skola ha roligt och ej behöva vara rädda.

Aga - och även betyg - skapar osjälvständiga människor och bör avskaffas.


KärlekenDen nya tiden har gjort kvinnan ensidigt kvinnlig, mannen ensidigt manlig och denna ytterlighet å båda sidor måste upphävas…


Skönheten en människa mår bättre, blir vänligare och gladare ifall man i sitt hem möter vackra former och färger på de ting man omger sig med.


Freden …att en blixt från himlen måtte förlama alla dessa tungor … vilka fortfarande förleda folken till tron på det segerrika kriget såsom medel för freden.


LivstronSe lifvet självt som lifvets mening.


Ellen Key (1849-1926) undervisade på 1880- och 1890-talen i Anna Whitlocks progressiva skola, föreläste på Stockholms arbetareinstitut, tog ställning för yttrande- och tryckfrihet, fredlig unionsupplösning med Norge 1905, kvinnlig rösträtt och för kärlekens frihet, som för henne utgör grunden för äktenskapet och indirekt för politiken.

Ellen Key-sällskapets nya bankgironummer

på Länsförsäkringar är

5244-8438.

Du blir medlem genom att sätta in 150 kr, 200 kr för samboende.

Swish: 123-2458966.

Ange namn och adress!