Verksamhetsberättelser

ELLEN KEY-SÄLLSKAPETS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

 

Styrelsen har bestått av Kerstin Strand, ordförande, Majken Backman, Kerstin Bergman, Monika Sternö Brandborg, vice ordförande, Gun Britt Fredriksson, Margareta Karlsson, kassör, Susanne Orrenius, Ann-Mari Tormalm.

Revisorer har varit Göran Sternö och Lennart Fast. Revisorsuppleant Helena Hillar

Valberedning har varit Sonja Andersson och del av året Gunilla Ringsten.

 

Ellen Key-sällskapet har c:a 295 medlemmar utspridda över hela Sverige. Således en ökning från förgående år.

Medlemsavgiften är 150 kr/medlem och 200 kr för samboende

Hemsidan www.ellenkeysallskapet.se där aktiviteter, nyheter och kontaktuppgifter återfinns har skötts av Kerstin Bergman.

Ekonomin är stabil. Inkomsterna kommer huvudsakligen från medlemsavgifter och bokförsäljning. Utgifterna är annonsering, kulturaftnar, tryckning av årsskrift och medlemsinformation samt distribution av dessa.

 

Styrelsen har hållit sju protokollförda sammanträde under året. Övrig kommunikation har förts via e-post.

Ellen Key-sällskapets stadgar, som gällt från 1969, har reviderats och godkändes av årsmötet maj 2016.

Årsskriften för 2016 är författad av Anders Fahlbeck Ellen Keys stambok- Tankar. En stambok definieras som minnesbok, resealbum, en bok där vänner m.fl. skriver vers, tänkespråk. En av gästerna som citeras i boken, Joel Haugard, skrev om sitt besök på Strand ”En av de bästa högtidsstunder i mitt liv”.

 

25 april högtidlighölls 90 årsminnet av Ellen Keys död och sällskapet var representerat. På familjegraven i Västervik nedlades blommor och framfördes minnesord om tankar och idéer som Ellen Key lämnat efter sig och fortfarande är aktuella.

På Hallwylska museet hölls en utställning 19 februari – 30 april Skönhet för alla i ett nytt ljus-idealhem vid sekelskiftet 1900 .På plats fanns sällskapet med information om vår verksamhet.

12 juni anordnades ett panelsamtal av projektledare Åse Berglund och Stiftelsen Strand där f d ordf Kerstin Bergman, EKS, medverkade med ett öppningsanförande om Ellen Key. John Chrispinsson, journalist och programledare ledde samtalet och ett 30 tal gäster var inbjudna.

 

Sommarens kulturaftnar var uppskattade.

26maj hölls årsmötet med sång och musik av Beppe Wolgers framförda av Lenas trio

30 juni Monica Braw föreläste om Ellen Key och hennes influens på japansk kvinnorörelse.

14 juli gästade Lena Kåreland Strand och gav oss en inblick i Ellen Key och George Sands syn på kärlek.

4 augusti Karin Ström Lehander som berättade om Tyra Kleens konstnärskap och hennes kontakter med Ellen Key.

16 augusti Under en cafékväll på Hunnebergsgårdarna Hos Rudholms framfördes ett spel om Ellen Keys syn på kärlekens villkor, vällust och vånda. Det var författat av Monika Sternö Brandborg som tillsammans med andra styrelsemedlemmar uppförde spelet.

11 december firades Ellen Keys födelsedag i Stockholm med föreläsning av Ronny Ambjörnsson med titeln Vad har Ellen Key att säga oss idag.

 

Under 2016 har diskussioner och planer om utsmyckning av Hus Key på Linköpings Universitet förts med Tobias Lindgren, enhetschef på Lokalförsörjningsenheten LiU, Kerstin Lind, universitetsadjunkt, IKK, LiU m.fl. Detta i syfte att tydliggöra varför Hus Key bär detta namn. Studenter har gjort olika konstnärliga gestaltningar föreställande Ellen Key och efter en jurybedömning utsågs två verk som högtidligen avtäcktes i december och nu finns att beskåda i Hus Keys foaje,

 

EKS har tillhandahållit informationsblad på bl.a.Linköpings bibliotek och Turisthotellet i Ödeshög.

Margareta Karlsson har talat om Ellen Key på ABF i Eskilstuna, Carl Larssongården i Sundborn och ”Kvinnoföreningen Viking ” i Linköping

 

Höstutskicket bestod av ett brev från Ellen Key till sin mor daterat juni 1876. Det handlade om en resa till Norge genom Östergötland varvid hon för första gången träffade Urban von Feilitzen.

 

Ingela Bendt och Lisbeth Håkansson Petré citerar Ellen Key på sin facebooksidan https://www.facebook.com/ellenkeysäger/ De har också givit ut ett bokmärke som sändes till medlemmarna i höstbrevet.

 

Ellen Keystyrelsen vill framföra sitt tack till medlemmar och besökare på våra arrangemang.

 

Vi samarbetar med Strand och Folkuniversitetet

Finspång april 2017

 

 

Kerstin Strand Monika Sternö Brandborg Margareta Karlsson

ordförande vice ordförande skattmästare

 

 

Kerstin Bergman Majken Backman Ann-Mari Tormalm

 

 

Susanne Orrenius Gun-Britt Fredriksson

 

 

Ellen Key-sällskapets nya bankgironummer

på Länsförsäkringar är

5244-8438.

Du blir medlem genom att sätta in 150 kr, 200 kr för samboende.

Swish: 123-2458966.

Ange namn och adress!

 

 

ELLEN KEY-SÄLLSKAPETS

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

 

Styrelsen har bestått av Kerstin Strand, ny ordförande från och med 21 maj, Majken Backman, Kerstin Bergman ordförande till och med 21 maj, Monika Sternö Brandborg, vice ordförande, Margareta Karlsson, kassör, Susanne Orrenius, Ann-Mari Tormalm. Hedda Jansson, adjungerad. från Stiftelsen Ellen Keys Strand

Revisorer har varit Göran Sternö och Lennart Fast.

Valberedning har varit Sonja Andersson och Gunilla Ringsten

 

Ellen Key-sällskapet har c:a 270 medlemmar utspridda över hela Sverige.

Medlemsavgiften är 150 kr/medlem och 200 kr för samboende

Hemsidan www.ellenkeysallskapet.se där aktiviteter, nyheter och kontaktuppgifter återfinns har skötts av Kerstin Bergman.

Sällskapet har en stabil ekonomi. Inkomsterna kommer huvudsakligen från medlemsavgifter och bokförsäljning. Utgifterna är annonsering, kulturaftnar, tryckning av årsskrift och medlemsinformation samt distribution av dessa.

 

Styrelsen har hållit sex protokollförda sammanträde under året. Övrig kommunikation har förts via e-post.

Ellen Key förkommer på Facebook sedan augusti månad 2015. Ingela Bendt och Lisbeth Håkansson Petré före detta stipendiater på Strand och medlemmar i sällskapet har igångsatt facebooksida. Den hittas under www.facebook.com/ellenkeysager

.

Sällskapet har en logotype som kan ses överst på denna skrivelse. Den är ny för 2015. Originalet finns på öppna spisen på Strand.

Styrelsemedlemmen Margareta Karlsson har hållit föreläsningar om Ellen Key externt. bl.a. hos Carl Larsson sällskapet 22 januari och 2 december.

Årsskriften 2015 Försoningsgåvan är skriven av professor Lena Johannesson..Den berättar om Hiroshigetavlan som var en försoningsgåva från Mamah Bouton Borthwick via Frank Lloyd Wright till Ellen Key. Originalet finns på Strand.

Höstutskicket till medlemmarna var en artikel i Idun skriven av Elin Wägner om Ellen Key och Strand från 1911.

 

Kulturaftnarna på Strand

Våra kulturaftnar var välbesökta och uppskattade

21 maj Försommarmusik i flöjtharmoni med gruppen Four Fab Flutes. Fyra elever från De Geergymnasiet, Norrköping inledde sommarens kulturaftnar. Därefter följde årsmötesförhandlingar.

25 juni Ellen Key som folkbildare Professor Bernt Gustavsson föreläste om Ellen Keys syn på bildningen och om bildningens möjligheter i det moderna samhället. I sin avhandling Bildningens väg representerar Ellen Key självbildningsidealet.

16 juli Ellen och Verner. Ellen Wennersten, guide på Strand och Övralid kåserade om Ellen Keys och Verner von Heidenstams långa vänskap.

6 augusti Hiroshimadagen Kvinnor, fred och säkerhet. Talare var Ingela Mårtensson, f.d. ordförande i Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Ingela Mårtensson har också arbetat med resolution 1325 om kvinnors deltagande i fredsarbete.

Övriga aktiviteter

20 augusti Cafékväll på Hunnebergsgårdarna Odlandets skönhet och glädje. Två av styrelsens medlemmar Margareta Karlsson och Monika Brandborg berättade om trädgården hos Ellen Key om natur och odlarintresset vid förra sekelskiftet och om Anna Lindhagen, koloniträdgårdens grundare i Sverige.

11 dec Ellen Keys födelsedag firades som brukligt i Stockholm. Barrikaderna valde mig-Ada Nilsson, läkare i kvinnokampen. Docent Kristina Lundgren talade om sin bok om Ada Nilsson som betydelsefull förgrundsgestalt i kvinno- freds- och befolkningsfrågan.

Styrelsen vill framföra sitt tack till alla dem som medverkat i våra aktiviteter och önskar ”Välkomna åter”.

 

Verksamheten sker i samarbete med Stiftelsen Ellen Keys Strand och Folkuniversitet

 

Finspång mars 2016

 

Kerstin Strand Kerstin Bergman Margareta Karlsson

 

Majken Backman Monika Sternö Brandborg

 

Susanne Orrenius Ann-Mari Tormalm