ANSLAGSTAVLA

Aktuellt hos Ellen Key-sällskapet

Den 23 – 24 juli i Hästholmen Per Brahedagar ”Det stora folknöjet” där Ellen Key-sällskapet medverkar.                                           

     Lördag kl 10 – 17   Hästholmens hamn

     Söndag kl 10 – 17 Hästholmens bygdegård

11 augusti Ellen Key och Theodor Adelswärd – två fredskämpar  Viveka Adelswärd, professor emerita, berättar deras fredsarbete. Lokal Stadsbiblioteket Linköping kl 18.                                                              Vi uppdaterar denna ruta löpande. 

 Ellen Key-sällskapet anordnar under året en rad aktiviteter i form av kulturaftnar på Ellen Keys Strand och i Hästholmens bygdegård och firandet av Ellen Keys födelsedag i Stockholm. Detaljerad information om aktiviterna finns på sidan ”Program & aktiviteter”. 

2022

Årsskrift 2022

Årsskrift 2022

Bernt Gustavsson, författare av årets skrift, har bakgrund som folkhögskolelärare. Han har författat ett antal böcker om bildning, kunskap, filosofi och vuxnas lärande. Enligt honom representerar Ellen Key självbildningsidealet.

läs mer
Kulturprogrammet 2022

Kulturprogrammet 2022

Ellen Key-sällskapet välkomnar er till  sommarens kulturaftnar. I år hoppas vi att pandemin ej sätter hinder i vägen men vi ber er för säkerhets skull kontroller på vår hemsida om eventuella förändringar. Ni når oss också på nedanstående telefonnummer och via...

läs mer

2021

Rösträttsåret 2021

Lena Lagerlöf spelar Ellen Key i Med tapper hand på Strand i slutet av juni 2021. Sen spelades föreställningen på Hästholmens bygdegård. Fina recensioner i bl a Corren. Teater Svea visade denna föreställning på Hästholmens bygdegård. Föreställningen visades på bl a...

läs mer

Ellen Key-sällskapet 2021

RÖSTRÄTTSKVINNOR 1921 - Första valet hålls där kvinnor får rösta. Av de röstberättigade kvinnorna deltog 47% i valet (av röstberättigade män deltog 60%). Anna Whitlock, Ellen Key, Ann Margret Holmgren, Signe Bergman, Anna Bugge-Wicksell och Elin Wägner...

läs mer

2020

Årsmöte 2020 trots allt

Trots allt så fick vi till ett årsmöte utanför Hästholmens Bygdegård lördagen den 27 juni. Längst till vänster ses Michael Cornell, mötesordförande, Ann-Mari Tormalm, mötessekreterare och längst till vänster Kerstin Strand, ordförande för Ellen Key-sällskapet. Vi var...

Tidigare händelser

Om sällskapet

Ellen Key-sällskapet bildades 1969 och är en ideell och opolitisk förening med syfte att sprida kännedom om Ellen Keys tankar och idéer.

Vad ville Ellen Key

Hon tog ställning för yttrande- och tryckfrihet, kvinnlig rösträtt och för kärlekens frihet, som för henne utgör grunden för äktenskapet.

Vem var Ellen Key

Redan från 1879 såg hon sig själv som fritänkare. Ellen Key  utformade sin egen livstro, en optimistisk utvecklingstro på livet och kärleken.

Skönheten

”Ett rum får en själ, först när en människa där röjer sin själ, när det visar oss vad denna människa minns och älskar, hur hon dagligen lever och arbetar ”.

Kärleken

Utan frihet blir allt tal om kärlek meningslös Då kvinnor och män åtnjuter samma rättigheter i juridisk mening kan de mötas i verklig kärlek.

Bildningen

Ellen Key gjorde skillnad på kunskap och bildning
”Bildning är icke vad vi lärt utan vad vi hava kvar när vi glömt allt vi lärt.”