ANSLAGSTAVLA

Aktuellt hos Ellen Key-sällskapet

Årsmötet den 27 maj är flyttat till den 10 juni kl 19 00, på Hästholmens bygdegård. Det kommer att äga rum utomhus vid vackert väder under paviljongtak.  Vi uppdaterar denna information löpande.

Ellen Key-sällskapet anordnar under året en rad aktiviteter i form av kulturaftnar på Ellen Keys Strand, cafékväll i Linköping och firandet av Ellen Keys födelsedag. Detaljerad information om aktiviterna finns på sidan “Program & aktiviteter“.

Rösträttsåret 2021

Med tapper hand Teater Svea kommer att visa denna föreställning på Hästholmens bygdegård den 27 juni till den 1 juli. För att boka biljetter, logga in på www.medtapperhand.se En monolog om Ellen Key, kamplust och motstånd. Rösta och rädda Ellen Key på trappan till V...

läs mer

Ellen Key-sällskapet 2021

RÖSTRÄTTSKVINNOR 1921 - Första valet hålls där kvinnor får rösta. Av de röstberättigade kvinnorna deltog 47% i valet (av röstberättigade män deltog 60%). Anna Whitlock, Ellen Key, Ann Margret Holmgren, Signe Bergman, Anna Bugge-Wicksell och Elin Wägner...

läs mer

Om sällskapet

Ellen Key-sällskapet bildades 1969 och är en ideell och opolitisk förening med syfte att sprida kännedom om Ellen Keys tankar och idéer.

Vad ville Ellen Key

Hon tog ställning för yttrande- och tryckfrihet, kvinnlig rösträtt och för kärlekens frihet, som för henne utgör grunden för äktenskapet.

Vem var Ellen Key

Redan från 1879 såg hon sig själv som fritänkare. Ellen Key  utformade sin egen livstro, en optimistisk utvecklingstro på livet och kärleken.

Skönheten

”Ett rum får en själ, först när en människa där röjer sin själ, när det visar oss vad denna människa minns och älskar, hur hon dagligen lever och arbetar ”.

Kärleken

Utan frihet blir allt tal om kärlek meningslös Då kvinnor och män åtnjuter samma rättigheter i juridisk mening kan de mötas i verklig kärlek.

Bildningen

Ellen Key gjorde skillnad på kunskap och bildning ”Bildning är icke vad vi lärt utan vad vi hava kvar när vi glömt allt vi lärt.”