ANSLAGSTAVLA

Aktuellt hos Ellen Key-sällskapet

Hemsidan är under uppdatering och kommer att vara aktuell igen i slutet av maj.

Ni som är medlemmar i Ellen Key-sällskapet har nu fått hela programmet för sommarens fyra resterande kulturkvällar på Strand, samt årsskriften för 2023, Tankar om Krig och Fred. Författare är Susanna Alakoski, KG Hammar m.fl. 

Ellen Key-sällskapet anordnar under året en rad aktiviteter i form av kulturaftnar på Ellen Keys Strand och firandet av Ellen Keys födelsedag i Stockholm. Detaljerad information om aktiviterna finns på sidan ”Program & aktiviteter”. 

2023 

Kulturprogrammet 2023

ELLEN KEYSÄLLSKAPET 2023Anders Forsström ,karikatyr av Ellen Key i SöndagsNisse, augusti 1900, Universitetsbiblioteket, Universitetet Lund (del av bild). Med pennan som vapen drog Ellen Key ut för att försvara bl.a. yttrande- och tryckfriheten samt plädera för fredlig...

läs mer

Verksamhetsberättelse för Ellen Key-sällskapet 2022

Styrelse: Kerstin Strand, ordförande, Marianne Bremer vice ordförande, Majken Backman, kassör. Övriga ledamöter Monika Sternö Brandborg, Gun-Britt Fredriksson, Margareta Karlsson, Ann-Mari Tormalm och Gunilla Ståhlberg. Revisorer: Göran Sternö t.o.m. 19 maj därefter...

läs mer
Årsskrift 2023

Årsskrift 2023

För drygt ett år sen anföll Ryssland Ukraina, ännu ett krig med alla dess konsekvenser av mänskligt lidande i vår förut så oroliga värld. Vi bad Susanna Alakoski och KG Hammar skriva var sin text till vår årsskrift vilket de gjorde. Monika Sternö Brandborg har skrivit...

läs mer

2022

Att känna sig urlakad som en lutfisk, är en liknelse som Ellen Key använde vid tiden för första världskriget.  Det berättar Viveka Adelswärd, samtalsforskare och professor emerita, den 11 augusti på Linköpings stadsbibliotek. Föredraget handlade om Ellen Keys och Theodor Adelswärds brevväxling. Båda har ett starkt patos för freden, men olika personligheter. Och visst kan vi känna oss urlakade som lutfisk i vatten, men varken Theodor Adelswärd eller Ellen Key lät hopplösheten få sista ordet. Av det kan vi lära oss att vi alla behövs – med våra olika förmågor – i arbetet för fred. 

 

 

Årsskrift 2022

Årsskrift 2022

Bernt Gustavsson, författare av årets skrift, har bakgrund som folkhögskolelärare. Han har författat ett antal böcker om bildning, kunskap, filosofi och vuxnas lärande. Enligt honom representerar Ellen Key självbildningsidealet.

läs mer
Kulturprogrammet 2022

Kulturprogrammet 2022

Ellen Key-sällskapet välkomnar er till  sommarens kulturaftnar. I år hoppas vi att pandemin ej sätter hinder i vägen men vi ber er för säkerhets skull kontroller på vår hemsida om eventuella förändringar. Ni når oss också på nedanstående telefonnummer och via...

läs mer

2021

Rösträttsåret 2021

Lena Lagerlöf spelar Ellen Key i Med tapper hand på Strand i slutet av juni 2021. Sen spelades föreställningen på Hästholmens bygdegård. Fina recensioner i bl a Corren. Teater Svea visade denna föreställning på Hästholmens bygdegård. Föreställningen visades på bl a...

läs mer

Ellen Key-sällskapet 2021

RÖSTRÄTTSKVINNOR 1921 - Första valet hålls där kvinnor får rösta. Av de röstberättigade kvinnorna deltog 47% i valet (av röstberättigade män deltog 60%). Anna Whitlock, Ellen Key, Ann Margret Holmgren, Signe Bergman, Anna Bugge-Wicksell och Elin Wägner...

läs mer

2020

Årsmöte 2020 trots allt

Trots allt så fick vi till ett årsmöte utanför Hästholmens Bygdegård lördagen den 27 juni. Längst till vänster ses Michael Cornell, mötesordförande, Ann-Mari Tormalm, mötessekreterare och längst till vänster Kerstin Strand, ordförande för Ellen Key-sällskapet. Vi var...

Tidigare händelser

Om sällskapet

Ellen Key-sällskapet bildades 1969 och är en ideell och opolitisk förening med syfte att sprida kännedom om Ellen Keys tankar och idéer.

Vad ville Ellen Key

Hon tog ställning för yttrande- och tryckfrihet, kvinnlig rösträtt och för kärlekens frihet, som för henne utgör grunden för äktenskapet.

Vem var Ellen Key

Redan från 1879 såg hon sig själv som fritänkare. Ellen Key  utformade sin egen livstro, en optimistisk utvecklingstro på livet och kärleken.

Skönheten

”Ett rum får en själ, först när en människa där röjer sin själ, när det visar oss vad denna människa minns och älskar, hur hon dagligen lever och arbetar ”.

Kärleken

Utan frihet blir allt tal om kärlek meningslös Då kvinnor och män åtnjuter samma rättigheter i juridisk mening kan de mötas i verklig kärlek.

Bildningen

Ellen Key gjorde skillnad på kunskap och bildning
”Bildning är icke vad vi lärt utan vad vi hava kvar när vi glömt allt vi lärt.”